Πρόγραμμα επισκέψεων Λ. Μαλούτα για την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου.