Παρουσίαση βιβλίου Μάρκου Μπόλαρη την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου.