Το Πρόγραμμα ακολουθεί τις Θεματικές Ενότητες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη διαδικασία πιστοποίησης, προκειμένου να γίνει ένταξη στο «Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). 

Με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διάρκεια 300 ωρών κατάρτισης και 200 ώρες πρακτικής άσκησης σε αναγνωρισμένους, κατ’ εφαρμογή του ν. 4111/2013, φορείς της Συ.Ε.Π. από τους οποίους και θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης  χορηγούνται κωδικοί πρόσβασης στην πύλη επαγγελματικού προσανατολισμού “MYSEP” .

Ταυτόχρονα όλοι οι  συμμετέχοντες  έχουν  στην διάθεσή τους  50 κωδικούς   ψηφιοποιημένων ψυχομετρικών test.

Επίσης με την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα μπορούν οι συμμετέχοντες να γίνονται εξωτερικοί συνεργάτες σε Έργα Συμβουλευτικής στον Όμιλο.

Κόστος : 350 €

Πληροφορίες-Εγγραφές: 6946792463

kozanieef@gmail.com