Οι κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου αποτελούν σημαντικό μέρος των αστικών περιβαλλόντων, προσφέροντας ευκαιρίες για χαλάρωση, αναψυχή, κοινωνική δικτύωση και επαφή με τη φύση. Θα αναλύσουμε τη σημασία των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, τα οφέλη που προσφέρουν στα αστικά κέντρα και την ανάγκη για διατήρηση και βελτίωση αυτών των χώρων.

Στην περιοχή του Νοσοκομείου στην συμβολή των οδών Αχρίδος και Τσιτσιλίκη μπορούμε να εντοπίσουμε ένα από τους πλήρως αναξιοποίητους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας. Πιο ειδικά, όπως βλέπουμε στην Εικόνα 1 παρακάτω, με πράσινο χρώμα, (η οποία είναι απόσπασμα από το πιο πρόσφατο Ρυμοτομικό Σχέδιο της πόλης) υφίσταται ένας κοινόχρηστος χώρος ενδιάμεσα από τα ΣΟΑ Κοζάνης και του κοινού χώρου του Δημοτικού Σχολείου Χαρισίου Μεγδάνη και του 11ου Δημοτικού Σχολείου.

       Εικόνα 1:  Ο κοινόχρηστος χώρος ενδιάμεσα από τα 2 Δημοτικά Σχολεία και τα ΣΟΑ

Η σημερινή κατάσταση στον εν λόγω χώρο είναι αποκαρδιωτική. Ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος της περιοχής αλλά και των σχολείων λειτουργόντας ως χώρος αναμονής με παγκάκια για τους γονείς που περιμένουν τα παιδιά τους να σχολάσουν όχι μόνο για τα 2 Δημοτικά Σχολεία αλλά και για το 4ο Νηπιαγωγείο λίγο πιο δίπλα επί της οδού Αχρίδος. Ταυτόχρονα με τη διάνοιξή του θα επιτυγχάνεται η σύνδεση της Οδού Δημοκρατίας με τις οδούς Τσιτσιλίκη και Αχρίδος χωρίς να απαιτείται να ακολουθηθεί διαδρομή στην περίμετρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Εικόνα 2: Σημερινή κατάσταση του κοινόχρηστου χώρου.

Η σημερινή κατάσταση είναι εκτός αποκαρδιωτική και επικίνδυνη καθώς η ανεξέλεγκτη βλάστηση ενέχει τον κίνδυνο για συγκεντρωθούν φίδια και ποντίκια.

Σημασία των Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου

Προώθηση της Υγείας: Οι πράσινοι χώροι ενθαρρύνουν τη φυσική δραστηριότητα και την υγιεινή ζωή. Οι πολίτες μπορούν να ασκούνται, να περπατούν, να ποδηλατούν και να γυμνάζονται, βελτιώνοντας τη σωματική τους υγεία.

Ψυχική Ευεξία: Οι πράσινοι χώροι προσφέρουν χώρους αναψυχής και χαλάρωσης, που συμβάλλουν στην μείωση του στρες, τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Κοινωνική Δικτύωση: Οι πράσινοι χώροι είναι σημεία συνάντησης για τις κοινότητες, προσφέροντας ευκαιρίες για κοινωνική δικτύωση, συνεργασία και συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις.

Βιοποικιλότητα: Οι πράσινοι χώροι συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προσφέροντας φυσικό περιβάλλον για πολλά είδη φυτών και ζώων.

Οφέλη για τα Αστικά Κέντρα

Ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής: Η πρόσβαση σε πράσινους χώρους βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς παρέχει ευκαιρίες για χαλάρωση και απόλαυση της φύσης.

Κοινωνική Ένωση: Οι πράσινοι χώροι ενισχύουν την αίσθηση κοινότητας, καθώς οι άνθρωποι συναντώνται εκεί και συμμετέχουν σε κοινοτικές δραστηριότητες.

Εκπαίδευση: Οι πράσινοι χώροι παρέχουν ευκαιρίες για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη φύση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διατήρηση και Βελτίωση

Για να διατηρήσουμε και βελτιώσουμε τους κοινοχρήστους χώρους πρασίνου, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Συντήρηση: Απαιτείται τακτική συντήρηση των χώρων για τη διατήρηση της αισθητικής και της ασφάλειας.

Βελτίωση: Οι κοινότητες μπορούν να συμμετέχουν στην βελτίωση των πράσινων χώρων μέσω προτάσεων, εθελοντικής εργασίας και χρηματοδότησης έργων.

Βιώσιμη Διαχείριση: Οι πράσινοι χώροι πρέπει να διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της φύσης και τη βιοποικιλότητα.

Συμπεράσματα

Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου είναι ζωτικής σημασίας για τις αστικές κοινότητες. Προσφέρουν πληθώρα οφελών, από την υγεία και τη ψυχική ευεξία μέχρι την ενίσχυση των κοινοτήτων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η διατήρηση και βελτίωση αυτών των χώρων απαιτεί συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων, τοπικών αρχών και οικολογικών ομάδων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν τα οφέλη τους στο μέλλον.

 

 Αναστάσιος Π. Σαπαλίδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.
Ελεύθερος Επαγγελματίας