Το Κέντρο Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η εταιρεία Tero, σας προσκαλούν στην 1η τοπική ημερίδα του έργου NATMed, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, στις 11πμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Αετού.
Το έργο NATΜed χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Σύμπραξης για Έρευνα και Καινοτομία στη Μεσόγειο (PRIMA, https://prima-med.org) και στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και επικύρωση ενός συνόλου λύσεων που βασίζονται στη φύση (Nature-based Solutions-NbS1), ενσωματωμένες στις υπάρχουσες υποδομές, για τη βελτιστοποίηση της παροχής Οικοσυστημικών Υπηρεσιών, την ενδυνάμωση των ενδιαφερόμενων μερών και των τοπικών κοινωνιών, οδηγώντας σε αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή της Μεσογείου. Το έργο θα συν-σχεδιάσει και θα δοκιμάσει πέντε λύσεις στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία και την Αλγερία (https://natmed-project.eu/case-studies).
Οι προσκεκλημένοι στην ημερίδα θα αποτελέσουν τα μέλη της Μεσογειακής Κοινότητας Πρακτικής (Mediterranean Community of Practice – MedCoP) του έργου και θα προσκληθούν και σε επόμενες εκδηλώσεις και δράσεις του έργου για να υποστηρίξουν τον συν-σχεδιασμό του τοπικού NbS.
Οργάνωση:
Κέντρο Περιβάλλοντος (www.kepekozani.gr/)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (https://www.uowm.gr/)
Tero (www.tero.gr)