Το δρομάκι ( ο χωματόδρομος) από τα «Πλατάνια» που βγάζει στη Λαϊκή είναι άραγε δρόμος διέλευσης για μηχανάκια και αυτοκίνητα?