Στο πλαίσιο της εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων του Ν. 4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις” ενημερώνουμε τα μέλη μας κτηνοτρόφους ότι ξεκίνησαν και διενεργούνται έλεγχοι σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και στην περιοχή μας. Οι παραβάσεις των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου επισύρουν τόσο διοικητικές (πρόστιμα) όσο και ποινικές (μηνύσεις) κυρώσεις σε βάρος των ιδιοκτητών των σκύλων. Στο πλαίσιο αυτό καλείστε άμεσα  να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμότητες σε βιβλιάρια υγείας, εμβολιασμούς, τσιπ και λοιπές υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τον σχετικό Νόμο, για τους σκύλους που κατέχουν στις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις.