Στους 7 βαθμούς η θερμοκρασία στην πόλη της Πτολεμαίδας. Η ένδειξη από το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στη λαική αγορά.