30 θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού (δίμηνα) στο Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας