Υιοθετώντας στην πράξη την έννοια και την αντίληψη της Συμπερίληψης και στον χώρο του πολιτισμού, ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαϊδας, φιλοξένησε στο εντευκτήριο του Συλλόγου του, το πενταήμερο σεμινάριο του ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία (Εσαμεα) και χρόνιες παθήσεις, το οποίο αφορούσε ενημέρωση και κατάρτιση στελεχών στην Δυτ. Μακεδονία.
 Με δεδομένο ότι το κτήριο του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας είναι ένα από τα ελάχιστα κτήρια αυτού του επιπέδου που έχουν τις στοιχειώδεις υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, ζητήθηκε και υπάρχει η στήριξη της Εθνικής Συνομοσπονδίας (Εσαμεα) και των Συλλόγων, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες και να ενταχθεί το κτήριο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ολοκλήρωσης των υποδομών προσβασιμότητας, προκειμένου το κτήριο του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας, να αποτελέσει πρότυπο κτήριο για την πρόσβαση των Ατόμων με αναπηρία.