Στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η Αστυνομική Υποδιευθύντρια κ. ΡΩΜΑ Φωτεινή απένειμε στον Αρχιφύλακα ΠΟΥΛΙΟ Δημήτριο και στον Αρχιφύλακα ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ Αθανάσιο, έπαινο της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την πολύτιμη προσφορά τους ως εθελοντές αιμοδότες στην Τράπεζα Αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
 Δίνοντας αίμα, σώζεις μια ζωή.