Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 στην επετειακή μας εκδήλωση για τα 10 χρόνια λειτουργίας μας! (15.10.2013….15.10.2023). 0χρόνια #ΡΟΔΑΦΝΟΝ 10χρόνια #ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 10χρόνια #ΣΤΙΓΜΕΣ