Ώρα 06:50π.μ.. Στους 7 βαθμούς “έπεσε” η θερμοκρασία στην πόλη της Κοζάνης. Η ένδειξη από το ηλεκτρονικό θερμόμετρο δίπλα στο Δημαρχείο.