Γράφω για να δηλώσω την ανησυχία μου για ένα θέμα πρωταρχικής σημασίας που αφορά τις τρεις γέφυρες που περνάει κάποιος για να πάει από την μία πόλη στην άλλη. Παρατήρησα πρόσφατα ότι αυτά τα κρίσιμα υποδομικά στοιχεία εμφανίζουν σοβαρές φθορές και φαίνεται ότι έχουν παραμεληθεί όσον αφορά τη συντήρησή τους. Φαίνονται να είναι επικίνδυνες για να περνάει κάποιος από πάνω και κάτω από αυτές.

Προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, μήπως θα πρέπει άμεσα να καταγράφουν και να διορθωθούν οι παρατηρούμενες ζημιές? Ελπίζω να ληφθούν γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επείγουσων ανησυχιών που αφορούν την κατάσταση αυτών των γεφυρών διότι δεν χρήζει μόνο η ξακουστή υψηλή γέφυρα των Σερβίων συντήρησης αλλά πιθανόν και πολλές άλλες εντός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Με εκτίμηση,
Σοφιανόπουλος Μιχαήλ