24 και 25 Νοέμβρη το Ε’ Συνέδριο Ιστορίας με τίτλο: “Συναρθρώσεις ιδεών στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό: κατοπτρισμοί στην Βιβλιοθήκη Κοζάνης”.