Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες Έρευνες.Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (https://www.statistics.gr/) από σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2023, έως και τις 30 Νοεμβρίου 2023.