Φωτογραφία από Βασιλίτσα Γρεβενών με το πρώτο χιόνι για φέτος.