Στους 5 βαθμούς “έπεσε” η θερμοκρασία στην πόλη της Κοζάνης. Η ένδειξη από το ηλεκτρονικό θερμόμετρο δίπλα στο Δημαρχεί.