Από το Δ.Σ. της Θρακικής Εστίας  ανακοινώνεται ότι η Α΄ Γενική Συνέλευση των μελών θα γίνει το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στα γραφεία του Συλλόγου .

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα ακολουθήσει η  Β΄ Γεν. Συνέλευση την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου και ώρα 11:15Β ΄Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών και μετά το πέρας αυτής θα ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου.

Τα Θέματα προς συζήτηση είναι :

1ον– Διοικητικός απολογισμός

2ον –Οικονομικός απολογισμός μέχρι 30 Νοεμβρίου 2023

3ον– Έγκριση προϋπολογισμού για το 2024

4ον-Παρουσίαση & έγκριση υποψηφίων για το νέο  Δ.Σ.

5ον –Επικαιροποίηση αποφάσεων για άρθρα του καταστατικού προς τροποποίηση.

-Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του συλλόγου που επιθυμούν να είναι  υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. να το κοινοποιήσουν με αίτηση τους στην γραμματεία του συλλόγου μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου2023.

-Η συμμετοχή όλων των μελών τόσο στην Γεν. Συνέλευση όσο και στην εκλογική διαδικασία είναι επιβεβλημένη για την συνέχεια και το μέλλον του συλλόγου.

-Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει από το πέρας της Γεν. Συνέλευσης ως τις 19:00.