Σύντομα αναμένεται ο νέος κύκλος αιτήσεων για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα του επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ
H δράση:16913 νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ηλικίας άνω των 18 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να μην έχουν ήδη παρακολουθήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας δράσης.
Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τη δράση θα λάβει:
✔️400€ Εκπαιδευτικό επίδομα (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)
✔️80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
✔️Πιστοποίηση στο αντικείμενο κατάρτισης
Μέθοδος κατάρτισης: Μικτή (12 ώρες διά ζώσης εκπαίδευση, 48 ώρες σύγχρονη κατάρτιση, 20 ώρες ασύγχρονη κατάρτιση)
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ΕΔΩ ή να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461027001