Σάββατο 25-Νοεμβριου στις 5μμ στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαίδας – Συζήτηση – ενημέρωση για το πώς ΥποστηρίΖΕΙ και ΣτηρίΖΕΙ η οικογένεια.