Ο ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΛΕΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΨΕΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΑΒΑΝΤΣΟ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 10 Π.Μ. ΜΕΧΡΙ 14Μ.Μ. ΣΤΙΣ 28/12/2016.Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ