10ος Ορεινός Αγώνας Ναμάτων, την Κυριακή 6 Αυγούστου.