Μη κρατικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (των Γιάννη Βλατή & Λάζαρου Μαλούτα)

12 Φεβρουαρίου 2024
10:53

Το τελευταίο διάστημα επανήλθε στην επικαιρότητα το θέμα της ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων με αφορμή την διατυπωθείσα πρόθεση της Κυβέρνησης να εισηγηθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά και την διαβούλευση του σχετικού Νομοσχεδίου από την 18-2-2024.
Προβληματίζει βεβαίως η ένταση των αντιδράσεων εκείνων, που υπερασπίζονται τη Συνταγματική πρόβλεψη για απαγόρευση ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων, παραβλέποντας την πραγματικότητα, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες, η υψηλή ζήτηση για τριτοβάθμια εκπαίδευση ωθεί χιλιάδες νέους της πατρίδας μας (περισσότεροι από 40.000) να σπουδάσουν σε μη κρατικά Πανεπιστήμια χωρών των Βαλκανίων και της Κύπρου.
Όσοι δηλαδή έχουν την οικονομική δυνατότητα, σπουδάζουν σήμερα στο εξωτερικό, σε Πανεπιστήμια όπου καμία Ελληνική Εθνική Αρχή δεν ασκεί έλεγχο στα προγράμματα σπουδών ή τα τυπικά προσόντα των διδασκόντων.
Κατ΄ αρχάς, για το αν είναι συνταγματικά επιτρεπτή η ίδρυση μη Κρατικών Πανεπιστημίων, η εξαιρετικά τεκμηριωμένη άποψη των Ευάγγελου Βενιζέλου και Βασιλείου Σκουρή επί του θέματος δεν αφήνει πολλά περιθώρια διατύπωσης διαφορετικής άποψης και ιδίως σε μη ακαδημαϊκούς συνταγματολόγους, να διατυπώσουν διαφορετική άποψη.
Είναι φανερό ότι ζήτημα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων έχει τουλάχιστον δύο πτυχές, την οικονομική και την ακαδημαϊκή, και εγείρει μια σειρά προβληματισμών.
Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό νέων που σπουδάζουν στο εξωτερικό, όμως αυτό δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και στη στρεβλή λειτουργία της αγοράς εργασίας, καθώς ακόμη και σήμερα επικρατεί η αντίληψη ότι το πτυχίο εξασφαλίζει κατά κανόνα μια καλή θέση εργασίας.
Με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων θα προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα ανισότητα μεταξύ περιφερειακών και κεντρικών πανεπιστημίων και αυτή μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών, η οποία θα πλήξει ιδιαίτερα τα περιφερειακά πανεπιστήμια, τοποθετώντας τα δυστυχώς σε πορεία συρρίκνωσης και πιθανής υποβάθμισης.
Αυτό θα συμβεί ανεξάρτητα από το γενικότερο όφελος, το οποίο ενδέχεται να προκύψει από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Ανάμεσα στα οφέλη από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την παραμονή στην Ελλάδα νέων ανθρώπων, που υπό τις παρούσες συνθήκες φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές, την προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες και την προσέλκυση διδακτικού προσωπικού (Ελλήνων και αλλοδαπών).
Τα οφέλη όμως αυτά δεν θα αφορούν καθόλου την ελληνική περιφέρεια, εάν στις προϋποθέσεις ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων δεν τεθούν κριτήρια, που θα λαμβάνουν υπόψη χωροταξικά χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με βάση την απογραφή του 2021, το 50% του πληθυσμού της χώρας συγκεντρώνεται στο 4,3% της επικρατείας και το 80% στο 25,2%. Το φαινόμενο αυτό θα έχει σαν συνέπεια οι περισσότεροι υποψήφιοι φοιτητές, οι οποίοι θα αποτυγχάνουν κατά την προσπάθεια εισαγωγής τους σε δημόσιο πανεπιστήμιο, στον τόπο μόνιμης διαμονής τους, σε σχολή πρώτης επιλογής τους, με βεβαιότητα να επιλέγουν κάποιο μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ίδια συμπεριφορά θα ακολουθηθεί και σε περιπτώσεις στις οποίες θα συγκρίνεται το κόστος σπουδών σε ένα περιφερειακό Δημόσιο ΑΕΙ έναντι του κόστους σπουδών σε μη κρατικό πανεπιστήμιο του ίδιου γνωστικού πεδίου, στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα (ανάλογο είναι το φαινόμενο αυτό με την αιμορραγία των Περιφερειακών ΑΕΙ λόγω των μεταγραφών).
Είναι προφανές, ότι κατ΄αυτόν τον τρόπο θα συνεχιστεί το φαινόμενο της συγκέντρωσης φοιτητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να ενταθεί ο στρεβλός τρόπος ανάπτυξης της χώρας και η περαιτέρω ερήμωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Φέρνοντας στο μυαλό μας τη διάρθρωση, την κατανομή των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανά την Περιφέρεια και το είδος των Σχολών του, αβίαστα θα βγάλουμε το συμπέρασμα για το μέλλον που επιφυλάσσει για το Πανεπιστήμιό μας η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων χωρίς χωροταξικά κριτήρια.
Παράλληλα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά τη δεκαετία 2011/2021 η πληθυσμιακή συρρίκνωση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ξεπέρασε το 10% -το υψηλότερο ποσοστό στη χώρα-, η ιδιαίτερη περίοδος που διανύει η Δυτική Μακεδονία με την απολιγνιτοποίηση σε πλήρη εξέλιξη, αλλά και ο σημαντικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει στην μελλοντική πορεία της περιοχής μας το Πανεπιστήμιο, διαμορφώνουν μια συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη, μια συγκυρία που διαγράφει ένα ζοφερό μέλλον για την περιοχή μας.
Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε πως η αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου αυτό να αποτελέσει ουσιώδη μοχλό ανάπτυξης, είναι στόχος που πρέπει να τον υπηρετούν όλοι ανεξαιρέτως στην Περιφέρειά μας. Αυτοδιοίκηση και άλλες συλλογικότητες, πολίτες και πάνω απ΄ όλα το στελεχιακό δυναμικό του Πανεπιστημίου, είναι αναγκαίο να εργαστούν συστηματικά για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Και βεβαίως η ενίσχυσή του είναι πρωτίστως Κυβερνητική ευθύνη.
Είναι λοιπόν κρίσιμο η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων να μην αποτελέσει την ταφόπλακα στις προοπτικές και το μέλλον της περιοχής μας.
Οι αριθμοί που προκύπτουν από τις διεθνείς τάσεις και την εμπειρία άλλων κρατών, δείχνουν πως το εγχείρημα της ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία, εφόσον γίνει με προσοχή και με στόχο να συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, κερδίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη τόσο των Ελλήνων, όσο και των ξένων φοιτητών.

19 σχόλια

 • Καλή η τοποθέτηση και σίγουρα οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
  Αλλά γιατί το Πανεπιστήμιο και τα όργανά του δε συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο; Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει η παραμικρή παρέμβαση, συζήτηση ή οποιαδήποτε απόφαση Συγκλήτου απλο πλευράς Πανεπιστημίου.
  Όπως και στην περίπτωση με το κλείσιμο τμημάτων, δεν πρόκειται να αντιδράσουν γιατί μάλλον οι προβλέψεις τους είναι αισιόδοξες ή αν προκύψει κάποια ανακοίνωση θα είναι από υπόχρέωση να πουν κάτι ….

 • Αδιανόητες μπούρδες, αναπαραγωγη των πιο φτηνών και άστοχων επιχειρημάτων.
  Ξέρετε πόσοι Κύπριοι σπουδάζουν στην Ελλάδα πόσοι αλλοδαποί;
  ΤΑ περιφερειακά πανεπιστήμια θα σβήσουν. Για ποιον λόγο κάποιος από την Κρήτη να πληρώνει φροντιστήρια για να περάσει στους μηχανικούς Κοζάνης και να πληρώνει ενοίκια κλπ όταν μπορεί με 9 μέσον όρο (14 απαιτεί το δημόσιο πανεπιστήμιο) να πληρώσει σε ένα ιδιωτικό “πανεπιστήμιο” του Ηρακλείου και να έχει ισότιμο πτυχίο;
  Μα πόσο νεοφιλελεύθεροι έχετε γίνει πια;

  • Ακριβώς. Αν δεν τους ξέραμε θα λέγαμε ότι πρόκειται για τρικυμία εν κρανίω. Αλλά στην περίπτωσή τους πρόκειται για αποτυχημένη προσπάθεια να πείσουν το κοινό τους ότι είναι μονόδρομος η ιδιωτικοποίηση, περιχυμένη με ανέξοδες σάλτσες και ευχολόγια για ενίσχυση του τοπικού κρατικού Πανεπιστημίου, ώστε να χρυσώσουν το πικρό χάπι που θα καταπιεί και πάλι η τοπική κοινωνία της Δυτ. Μακεδονίας. Κοινώς άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. Έκαναν καριέρα με τέτοια κόλπα.

 • Όλα τα έχει η μαριορη ο φερετζές της λείπει
  Μιλάνε για την ίδρυση η μη ιδιωτικών μη κρατικών πανεπιστημίων οι κατεξοχήν νεκροθάφτες της πολης που όταν ήταν σε θέση ευθύνης έκαναν ότι έπρεπε να χάντακωθει με ανυπαρξία εργων τριμετρούς δρόμους ,έλλειψη κοινόχρηστων χώρων κλπ και εξυπηρέτηση λες και ήταν προσωπική των υποθεση
  Κάποιοι φαίνεται θεωρούν ότι οι κάτοικοι της πόλης έχουν μνήμη χρυσοψαρου

 • Μήπως αυτό.το άρθρο είναι σαν εκείνα που κάποιοι διοικούντες έστελναν στις προσκείμενες εταιρείες ΑΠΕ;

  Ο Λάζαρος, ο Βαγγέλης, ο Μίλτος, ο Κυριάκος και οι λοιποί πετυχημένοι

 • Δυστυχώς το Πανεπιστήμιο οδηγείται σε πλήρη απαξίωση.

  Για τα όσα δυσνόητα και ανατιφατικά αναγράφουν στο άρθρο τους οι δύο διατελέσαντες σε τοπικά και άλλα αξιώματα οι δύο αρθρογράφοι δεν χρειάζεται ιδιαίτερος σχολιασμός…

  Το πιο ανησυχητικό είναι η έλλειψη φωνής και παρουσίας των νυν Πρυτανικών Αρχών. Το Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο ερημώνει και η ανακύκλωση παλιών φοιτητών με τις Κατακτήριες εξετάσεις δεν προσφέρει σημαντικά οφέλη στο Πανεπιστήμιο και στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

  Οι Πρυτανικές Αρχές προσδοκούν κυριότερα κομμάτι της πίτας των κονδύλιων της Μεταβάσης με αντάλλαγμα την έλλειψη οποιας αντίδρασης στα καταστροφικά κυβερνητικά σχέδια.

  Πανεπιστήμιο χωρίς φοιτητές δεν έχει μέλλον. Ακόμα και η κατανομή των θέσεων νέων μελών ΔΕΠ γίνεται σε τμήματα χωρίς μέλλοντικούς φοιτητές .

 • Ένα κείμενο χωρίς νόημα, χωρίς συνοχή!!!
  Προβληματίζει βεβαίως η ένταση των αντιδράσεων εκείνων, που υπερασπίζονται τη Συνταγματική πρόβλεψη για απαγόρευση ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων, παραβλέποντας την πραγματικότητα!!!!
  Αν η πραγματικότητα είναι διαφορετική….τότε δεν υπάρχει Σύνταγμα!!!!
  Να σπουδάσουν σε μη κρατικά Πανεπιστήμια χωρών των Βαλκανίων. Ψέμα!!
  Ποιο Πανεπιστήμιο στα Βαλκάνια είναι μη κρατικό που σπουδάζουν οι Έλληνες; Είναι δημόσια Πανεπιστήμια των Βαλκανίων!!!!
  Όπως εμείς έτσι και οι γείτονες μας έχουν αρχές που πιστοποιούν τα προγράμματα σπουδών!!!
  Θα μπορούσα να γράψω και άλλα, αλλά δεν έχει αξία από την στιγμή που πιστεύουν ότι μπορεί να παρακαμφθεί του άρθρο 16!!!

 • Καλά θα κάνει και το Πανεπιστήμιο να συμπεριλάβει και την τοπική κοινωνία στην ανάπτυξή του αλλιώς θα είναι αδιάφορη η περαιτέρω πορεία του…

 • Δύο “βαριές” υπογραφές σε ένα κείμενο – ευχολόγιο που πίσω του κρύβεται με μαεστρία η ιδεολογική κωλοτούμπα που ακολούθησε τη χρεωκοπία.
  Κρίμα γιατί κάποτε αποτελούσαν τον πολιτικό ανθό της περιοχής που είχε το χαρακτήρα του προοδευτισμού.
  Γιατί όμως προσπαθούν και οι δύο να κρατηθούν στην επικαιρότητα;
  Βιολογικά και πολιτικά δεν συντρέχει λόγος.
  Τι συμβαίνει άραγε;

  • Περίμενε να ακούσεις απόψεις τότε, απο τους νέους της νέας δημοτικής αρχής.
   Άσε, είναι απασχολημένοι, πίτες κόβουν.

 • Λάζο έπρεπε να ιδρύσεις Δημοτικό Πανεπιστήμιο 40 χρόνια στο Δήμο. Και με την αποφοίτηση ένα δημοτικό γκοργκύλι δώρο.

 • Κουρασμένα τα παλικάρια , δεν κάνουν αναφορά για την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου ούτε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής , δεν τους ενδιαφέρει ;
  Κοπτονται για τις συνέπειες που θα έχουν στο τοπικό Πανεπιστήμιο , τι κάνουν για να το στηρίξουν ;
  Τα εγγόνια τους θα τα στείλουν σε Δημόσιο η Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ;
  Υπήρξαν Δημόσιοι Άνδρες του άλλοτε σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ, ξέρουν τι έλεγε στις μέρες δόξης το κόμμα τους ;
  Το άρθρο αποτελεί έμμεση στήριξη στην πολιτική της ΝΔ , να τους χαιρόμαστε !!!

 • ΔΕΝ θα αφήσουν λίθο επί λίθο !!
  Ο εις εξ αυτών πρώην βουλευτής και ο άλλος, ο μόλις απερχόμενος Δήμαρχος ..
  Αφού επι των ημερών τους, έφεραν την ολική καταστροφή στην περιφέρεια Κοζάνης, σ΄όλα τα επίπεδα αποβιομηχάνισης του τόπου, με εκατοντάδες κοζανιτών σε αναγ καστική συνταξιοδότηση. και άλλους πόσους νέους ανέργους, προσπαθούν τωρα, να εκτοπίσουν Ό,ΤΙ ΑΠΈΜΕΙΝΕ το Δημόσιο Πανεπιστήμιο από την Κοζάνη, με χιλιάδες φοιτητές κάθε χρονο που αποτελεί το μοναδικό πόρο στην πόλη
  Αυτοί οι δυο λοιπόν, τάσσονται ΥΠΕΡ της ίδρυσης των ιδιωτικών Πανεπιστήμιων
  Γνωρίζουν ο,τι αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα θα είναι κολέγια επι πληρωμή και οτι ο μαθητης του 18 χιλ. μόρια , δεν θα μπαινει σε Δημόσιο Πανεπιστημίου αλλά θα πληρώνει ο μπαμπάς 18.000χιλ. και θα παιρνει αέρα -πατέρα πτυχίο ;;

 • Λες και το άρθρο έχει γραφτεί από τους Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ! Από τη μία γράφουν ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα φέρει την περαιτέρω ερήμωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κι από την άλλη ότι θα φέρει “πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία”! Επίσης, για άρθρο που γράφτηκε από ακαδημαϊκούς ξενίζει το ότι δεν υπάρχουν παραπομπές. Σε ποιες έρευνες φαίνεται ότι “οι αριθμοί που προκύπτουν από τις διεθνείς τάσεις και την εμπειρία άλλων κρατών, δείχνουν πως το εγχείρημα της ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία, εφόσον γίνει με προσοχή και με στόχο να συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, κερδίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη τόσο των Ελλήνων, όσο και των ξένων φοιτητών”;

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.