Χορός του Ποντιακού Συλλόγου Τσοτυλίου και Περιχώρων την Κυριακή 1 Ιανουαρίου.