Ο Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν Κοζάνης απέστειλε υπόμνημα αιτημάτων στον Πρωθυπουργό με αφορμή την επίσκεψή του στην περιοχή μας

19 Μαΐου 2024
15:39

Ο Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν Κοζάνης απέστειλε υπόμνημα αιτημάτων στον Πρωθυπουργό , εν όψη της επικείμενης επίσκεψης του στην περιοχή μας, με κοινοποίηση και στην Υπ.Εσωτερικών και τον Υφυπουργό Μακεδονίας

 Κοζάνη, 17.05.2024

                            Προς: Πρωθυπουργό, κ. Κυρ. Μητσοτάκη

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ
Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί περίπου 280 εργαζόμενους των δήμων Βοΐου, Βελβεντού και Σερβίων, είναι ο παλαιότερος στην Π.Ε. Κοζάνης και αποτελεί μέλος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Α.Δ.Ε.Δ..Υ.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στην περιοχή μας την Τρίτη 21 Μαΐου θα θέλαμε να σας να σας επιδώσουμε το κατωτέρω υπόμνημα ώστε να σας γνωστοποιήσουμε κάποια θέματα που απασχολούν ιδιαιτέρως τα μέλη του Συλλόγου μας. Ζητήματα που αφορούν την σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία της αλλά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της σύγχρονων πρακτικών  Δημόσιας Διοίκησης θεωρούμε πως πρέπει άμεσα:

-Άμεση μονιμοποίηση των συναδέλφων που απασχολούνται επί χρονια με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου

-Άμεση έναρξη της διαδικασίας κρίσεων προϊσταμένων όπου ειδικά στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού έχουν «παγώσει» επί πολλά χρόνια ενώ υπάρχουν Δήμοι στους οποίους δεν έχουν γίνει ποτέ κρίσεις προϊσταμένων. Η επί χρόνια ύπαρξη «αναπληρωτών» (προσωρινών τοποθετημένων με απλή απόφαση δημάρχου) προϊσταμένων δημιουργεί συνθήκες έντονης αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας και φυσικά τοπικά προβλήματα «μικροδιαπλοκής» και τρομερά προβλήματα λειτουργίας καθώς τελεσιδικούν ή/και εκκρεμούν εκατοντάδες προσφυγές. Το αποτέλεσμα είναι διαδοχικές αλλαγές προϊσταμένων οι οποίοι είναι πάντα «αναπληρωτές» (δηλαδή προσωρινοί) με αποφάσεις δημάρχων. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν θέματα αναξιοκρατίας με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην μπορεί να λειτουργήσει ούτε η αξιολόγηση καθώς δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στον προϊστάμενο-αξιολογητή ο οποίος, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, στερείται κύρους, γνώσεων, εμπειρίας.

– Θεωρούμε  ότι βασική προϋπόθεση για να εδραιωθεί ένα σύστημα αξιολόγησης (θεωρούμε αναγκαία την αξιολόγηση η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά και υποκινητικά ) την επιλογή  προϊσταμένων μέσω του συστήματος των κρίσεων. Για να υπάρξουν όμως κρίσεις προϊσταμένων και σύγχρονο σύστημα διοίκησης που να συνάδει με την πολυπλοκότητα του ρόλου που καλούνται να έχουν οι ΟΤΑ θα πρέπει επιτέλους να επικαιροποιηθούν οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και να υποχρεωθούν Δήμοι που ακόμα δεν έχουν καν επικαιροποιημένο ΟΕΥ να τον υιοθετήσουν.

-Κινητικότητα υπαλλήλων. Σε συγκεκριμένους Δήμους δεν είναι ουσιαστικά εφικτή η συμμετοχή των υπαλλήλων στην διαδικασία της κινητικότητας καθώς απαιτείται η πλήρωση του κλάδου όπου ανήκουν κατά 90% (φυσικά κανένας κλάδος σε κανένα δήμο δεν έχει πληρότητα 90%). Αυτό αφορά τους δήμους που δημιουργήθηκαν με τον «Κλεισθένη» δηλαδή δήμους που διασπάστηκαν το 2019 και είναι όλοι  νησιωτικοί με μόνο ηπειρωτικό Δήμο τον πρώην Δήμο Σερβίων-Βελβεντού (Λέσβος, Κέρκυρα, Σάμος, Κεφαλονιά, Σέρβια, Βελβεντό). Θεωρούμε παντελώς άδικη αυτή την ανισότητα και επιζητούμε την τήρηση του μέτρου του 65% και σε αυτούς τους Δήμους. Κατανοώντας την δύσκολη θέση λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης των δήμων μας (άλλωστε εμείς είμαστε αυτοί που βιώνουμε τεράστιες δυσκολίες λόγω της ανεπάρκειας προσωπικού) θεωρούμε ότι είναι εφικτό να ενταχθούν και αυτοί οι δήμοι στο καθεστώς του 65% με τον περιορισμό οι υπάλληλοι να συμμετέχουν στην διαδικασία κινητικότητα που αφορούν θέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ανήκουν.

 -Να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα τοποθέτησης Συμβούλων Ακεραιότητας σε κάθε Δημόσιο Φορέα, εκτός από τα Υπουργεία που ισχύει σήμερα. Το πλήθος των περιστατικών εργασιακού εκφοβισμού, bulling, σεξουαλικών και άλλων παρενοχλήσεων, τα περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου ή ΑμεΑ είναι πλέον πάρα πολλά και οφείλει μία Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση να αξιοποιήσει κάθε εργαλείο που διαθέτει για την αποτελεσματική άσκηση στα πλαίσια των σημερινών αναγκών και των θεσμοθετημένων καλών πρακτικών διοίκησης.

-Αυστηρή τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έχει υπογράψει η ΠΟΕ-ΟΤΑ με το Υπ. Εσωτερικών και της πλήρως απόδοσης των μέσων ατομικής υγιεινής και ασφαλείας.

-Προσλήψεις προσωπικού για την στελέχωση των τραγικά υποστελεχωμένων ΟΤΑ Α’ Βαθμού, του δημοκρατικού δημόσιας διοίκησης φορέα που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη.

 

-Κατάργηση της αντιεργατικής διάταξης που υποχρεώνει τους ΟΤΑ να προβαίνουν σε υποχρεωτικές εφέσεις μόνο σε ότι αφορά εργατικές διεκδικήσεις, αίτημα που έχει διατυπωθεί και από την Κ.Ε.Δ.Ε.

Στα πλαίσια των εργασιακών και οικονομικών θεμάτων που αποτελούν τεράστια προβλήματα για τον κλάδο μας:

-Άμεση απόδοση του Δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα, και επιδόματος αδείας.

-Μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα. Με το Π.Δ. 69/2016 δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης βαθμολογικά της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα μέχρι 7 χρόνια σε συναφές αντικείμενο με τον κλάδο που διορίστηκε ένας δημόσιος υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η βαθμολογική κατάταξη όμως έχει αποσυνδεθεί από το μισθολόγιο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μισθολογική αναγνώριση αυτών των 7 ετών. Πρέπει να τονίσουμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η προϋπηρεσία αυτή έχει ήδη αναγνωριστεί και μοριοδοτηθεί από τον ΑΣΕΠ στις διαγωνιστικές διαδικασίες με τις οποίες προσλήφθηκαν οι υπάλληλοι (το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί μέχρι και 8 χρόνια συναφούς προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα).  Το αιτούμενο λοιπόν είναι να αναγνωριστεί αυτή  η προϋπηρεσία και μισθοδοτικά που αποτελεί και το ουσιαστικό -και δίκαιο- αίτημα.

-Πραγματική οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς ώστε να αντιμετωπιστεί το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας και ειδικά στις περιοχές μας με το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαβίωσης λόγω κλίματος και δυσκολίας των μεταφορών και μετακινήσεων.

-Μείωση και «κούρεμα» των ήδη δοθέντων στεγαστικών δανείων από το Τ.Π.Δ. Το ύψος των επιτοκίων που εξακολουθούν να πληρώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν λάβει από το Τ.Π.Δ. δεν έχουν υποστεί κανένα «κούρεμα» ούτε διακανονισμό. Δάνεια που πληρώνονται με πολύ υψηλά επιτόκια ενώ είναι εξασφαλισμένα καθώς υπάρχει προκαταβολική παρακράτηση από τον μισθό σε μηνιαία βάση και ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί περικοπές άνω του 40% .

-Επιζητούμε να αποδοθεί επιτέλους η μισθολογικά παγωμένη διετία 2016-2017 ένα μέτρο παντελώς άδικο και ακατανόητο.

Στο πλαίσιο της «απολιγνιτοποίησης» και «δίκαιης μετάβασης»:

-Συγκρατημένη και μόνο με πλήρη συμφωνία των τοπικών κοινωνιών ανάπτυξη Βιομηχανικών ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες). Καμία χωροθέτηση πλωτών φωτοβολταϊκών στις λίμνες και τα ποτάμια.

-Δημιουργία ικανών συνθηκών προώθησης της εγκατάστασης οικιακών ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά σε στέγες οικιών, πολυκατοικιών, αυλών).

-Εγκατάλειψη κάθε σκέψης και προσπάθειας εγκατάστασης ΧΥΤΑ Αμιάντου στο χώρο των πρώην ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι Μικροβάλτου (υπάρχει αρνητική απόφαση για την προσπάθεια χωροθέτησης ΧΥΤΑ Αμιάντου του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων και όλων των κοινοτήτων της περιοχής, του ΔΣ του Δήμου Σερβίων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας). Ολοκλήρωση της αποκατάστασης των ΜΑΒΕ και δημιουργία όρων αειφόρας ανάπτυξης στην περιοχή βασιζόμενους στην πρωτογενή παραγωγή και την ήπια τουριστική εκμετάλλευση.

-Διασφάλιση της λειτουργίας της τηλεθέρμανσης σε τιμές που δεν είναιι ανώτερες τωνν σημερινών επιπέδων.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ευελπιστούμε στην κατανόηση σας και επίλυση των προβλημάτων μας.

Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν.Κοζάνης

 

                                                                                  Ιωσήφ Μιχαηλίδης

2 σχόλια

  • Μήπως ξεχάστηκε το επίδομα προβληματικής περιοχής που οι μόνοι που δεν το παίρνουν από τους υπαλλήλους των Δήμων της Περιφέρειας είναι οι υπάλληλοι του Δήμου Κοζάνης;

    • Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα συνδικαλιστές που τιμούν τον ρόλο τους μπράβο σας
      21:58 ο σύλλογος αυτός έχει μέλη από Σέρβια Σοατιστα και βελβεντο

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μείνετε συντονισμένοι