Άμμος, από τα συνεργεία του δήμου Κοζάνης, στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης.