Σισανίου & Σιατίστης Παύλος: Τρία περιστατικά, το ίδιο ήθος!

12 Ιανουαρίου 2017
15:24

Τό κείμενο αὐτό ὀφείλεται σέ τρία παράλληλα γεγονότα πού διαδραματίστηκαν σέ διαφορετικές πόλεις τῆς Πατρίδας μας μέ διαφορετικούς πρωταγωνιστές ἀπό τήν πλευρά τῶν ὑφισταμένων, ἀλλά μέ τούς ἴδιους πρωταγωνιστές ἀπό τήν πλευρά τῶν προΪσταμένων.

Οἱ προϊστάμενοι εἶναι ἐκπαιδευτικοἰ λειτουργοί καί τῶν τριῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως καί οἱ ὑφιστάμενοι εἶναι μαθητές καί σπουδαστές καί τῶν τριῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαίδευσης.

Καί τά τρία περιστατικά ἔγιναν γνωστά σέ μένα μέσα στήν περίοδο τῶν ἑορτῶν.

Στήν πρώτη περίπτωση σέ συζήτηση πού εἶχα μἐ μία φοιτήτρια μοῦ εἶπε γιά τήν ἐπιμονή Πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν καί Καθηγητριῶν νά ἐπιβάλουν στούς φοιτητές τους τήν «Ρεπούσια» ἀντίληψη τῆς ἱστορίας, καθώς καί ἄλλων θεμάτων πού σχετίζονται μέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν παράδοση μας καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἶναι ἀριστεροί οἱ περισσότεροι ἀπό τούς Καθηγητές μας, μοῦ εἶπε, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά μᾶς ἐπιβάλουν τίς ἀπόψεις τους.

Ἐνοχλοῦνται δέ ἰδιαίτερα ὅταν φοιτητής ἤ φοιτήτρια ἔχουν διαφορετική ἄποψη τήν ὁποία ὑποστηρίζουν μέ ἐπιχειρήματα.

Ἐξήγησα στήν νεαρή φοιτήτρια ὅτι πολλοί ἀπό τούς ἀνωτέρω Καθηγητές ὀφείλουν τήν θέση τους εἰς τό ὅτι εἶναι παιδιά τοῦ κομματικοῦ σωλήνα ἤ «πνευματικά» τέκνα ἀνθρώπων μέ συγκεκριμένες θέσεις ἀπέναντι στήν ἱστορία οἱ ὁποῖοι ἐξελέγησαν ἀπό ἐπιλεγμένες πλειοψηφίες ἐκλεκτόρων καί ὄχι γιά τήν ἐξαιρετική ἐπιστημοσύνη τους καί ὅτι ὑπάρχουν καί μή ἐκλεγέντες ὄχι γιατί δέν ἦσαν ἱκανοί ἀλλά γιατί ἦταν ἐλεύθεροι.

Αὐτό δέν ἀφορᾶ μόνο μία σχολή, ἀλλά τίς περισσότερες. Ἐκλεκτοί ἐπιστήμονες μέ ἐξαιρετικά βιογραφικά ἔμειναν ἀπ’ἔξω καί ἐξελέγησαν ἄνθρωποι μέ πολύ ὑποδεέστερα βιογραφικά, ὡς πνευματικοί καρποί ἐπιστημόνων μέ συγκεκριμμένες ἀπόψεις.

Ἐν πάσει περιπτώσει αὐτό δέν εἶναι ἴσως τό μεγαλύτερο κακό. Πάντοτε καί σχεδόν σέ ὅλες τίς Σχολές δέν ἐξελέγοντο πάντα οἱ καλύτεροι.

Τό πιό σημαντικό εἶναι ὅταν ἐνῶ θά πρέπει νά λειτουργοῦν ὡς ἐπιστήμονες λειτουργοῦν ὡς κομματικοί ἰνστρούχτορες θέλοντας νά ἐπιβάλουν συγκεκριμένη ἄποψη, ἡ ὁποία βέβαια ἀποβλέπει σέ συγκεκριμένους στόχους.

Τό εἴδαμε αὐτό καθαρά καί στίς περίφημες ἐκπομές τοῦ ΣΚΑΪ γιἀ τό 1821 πού ἔβλεπε κανείς, ὑποτίθεται σοβαρούς ἐπιστήμονες νά προσπαθοῦν νά διαστρέψουν τήν ἱστορική ἀλήθεια γιά νά περάσουν μιά ἄλλη ἄποψη, ἡ ὁποία ἀποβλέπει σέ συγκεκριμένους στόχους.

Τό Πανεπιστήμιο εἶναι ἕνας χῶρος ἐλευθέρας διακινήσεως τῶν ἰδεῶν καί ὄχι ἐπιβολῆς μιᾶς συγκεκριμένης ἄποψης καί μάλιστα μέ κίνδυνο στήν ἐξέλιξη ἀξιόλογων σπουδαστῶν.

Μιά τέτοια συμπεριφορά ὅμως ἐπί τῆς οὐσίας ὑποβαθμίζει τήν Πανεπιστημιακή ἐκπαίδευση.

Ἀξίζουν βέβαια συγχαρητήρια στούς φοιτητές καί τίς φοιτήτριες πού ἀντιστέκονται, πού ἔχουν προσωπικότητα καί σθένος νά ἔχουν τίς ἀπόψεις τους καθώς καί ἐπιχειρήματα πού τίς ὑποστηρίζουν, πού δέν εἶναι καιροσκόποι. Τό τίμημα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρέπειας εἶναι πάντα βαρύ.

Τό δεύτερο περιστατικό ἀφορᾶ μαθήτρια λυκείου πού ἀντιμετωπίζει τήν ἴδια συμπεριφορά ἀπό καθηγήτριά της, ἡ ὁποία ὅταν βλέπει ὅτι ἡ μαθήτρια της ὑποστηρίζει τίς θέσεις της μέ ἐπιχειρήματα καταφεύγει στήν εἰρωνία, ἴσως γιά νά γελοιοποιήσει τήν μαθήτρια της στούς συμμαθητές της.

Ἡ μαθήτρια ὅμως τυχαίνει νά ἔχει προσωπικότητα. Καί ἐδῶ τό ἐρώτημα παραμένει τό ἴδιο.

Μπορεῖ νά θεωρεῖται ἐκπαιδευτικός ἐκεῖνος ἤ ἐκείνη πού πρῶτον δέν σέβονται τήν προσωπικότητα τοῦ μαθητῆ ἤ τῆς μαθήτριας τους καί δεύτερον δέν εἶναι σέ θέση νά διαχειριστοῦν μιά ἄλλη ἄποψή τῶν μαθητῶν τους;

Ἕνας τέτοιος ἐκπαιδευτικός δέν εἶναι ἄραγε ἀποτυχημένος καί ἀκατάλληλος γι’αὐτή τήν θέση;

Πῶς ἀλήθεια θά διαμορφωθεῖ ἡ ὑπεύθυνη καί ἐλεύθερη προσωπικότητα τοῦ μαθητῆ ὅταν, ἀκόμη καί ἐπί ποινῆ χαμηλοῦ βαθμοῦ, πρέπει νά ἀποδεχθεῖ τήν ἄποψη του ἐκπαιδευτικοῦ;

Περιποιεῖ ἐπίσης τιμή γιά τόν ἐκπαιδευτικό ἡ σιωπή τῶν ἄλλων μαθητῶν ὄχι γιατί συμφωνοῦν μέ τόν καθηγητή ἤ τήν καθηγήτρια τους, ἀλλά γιά νά πάρουν βαθμό. Μέ αὐτό τόν τρόπο διαμορφώνονται ὑγιεῖς καί ἐλεύθερες προσωπικότητες;

Τό τρίτο περιστατικό ἀφορᾶ μαθητή τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως ἐκεῖ ὅπου ὁ λόγος τοῦ δάσκαλου ἤ τῆς δασκάλας εἶναι αὐθεντία γιά τό μικρό μαθητή.

Ὅταν λοιπόν μία δασκάλα διδάσκει τούς μαθητές της ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός καί ὅτι ὅλα θά τά λύσει ἡ ἐπιστήμη καί ὅσα ἀκόμη δέν ἔχει λύσει θά τά λύσει στό μέλλον, δέν κάνει ἄραγε κατάχρηση ἐξουσίας καί μάλιστα μέ ψευδῆ ἐπιχειρήματα σέ μιά ἐποχή μάλιστα πού ὁ πατέρας τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος Κοllins, πρώην ἀγνωστικιστής γράφει τό βιβλίο του μέ τίτλο: «Τό ἀνθρώπινο γονιδίωμα ἤ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ πού ἔφτιαξε τόν ἄνθρωπο»;

Καρπός τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης της εἶναι ἡ διδαχή στούς νεαρούς μαθητές της ἤ ἡ ἐπιβολή μιᾶς παρωχημένης κομματικῆς ἀντίληψης;

Μιά τέτοια συμπεριφορά συνιστᾶ ἄξιο ἐκπαιδευτικό λειτουργό πού ἡ Πολιτεία, καί στήν προκειμένη περίπτωση οἱ γονεῖς τῆς εμπιστεύονται τά παιδιά τους γιά νά τά μορφώσει ἤ νά τά παραμορφώσει; Βέβαια τά μικρά παιδιά θά μεγαλώσουν, θά δοῦν τόν κόσμο καί τήν ζωή, θά δοκιμαστοῦν καί θά καταλάβουν πόσο ἀνεπαρκή δάσκαλο ἤ δασκάλα εἶχαν.

Πρέπει νά πῶ ὅτι γνώρισα στή ζωή μου καί ἄθεους καθηγητές πού ὅμως εἶχαν σεβασμό στήν διαφορετική τοποθέτηση τῶν παιδιῶν καί τῆς οἰκογενείας τους.

Κι’ όταν ἕνας τέτοιος μαθητής πού ἔχασε τόν πατέρα του καί ἦταν ἀπαρηγόρητος εἶχε καθηγητή ἕνα τέτοιο ἄνθρωπο. ὁ συγκεκριμένος Καθηγητής εἶχε τό θάρρος, μά περισσότερο ἀπό τό θάρρος τήν τιμιότητα νά πεῖ στόν μαθητή του: «Ἐμένα ξέρεις τίς ἀπόψεις μου, γιατί δέν πηγαίνεις στόν πάτερ νά μιλήσεις μαζί του»; Καί ὁ μαθητής ἦλθε σταλμένος ἀπό τόν ἄθεο, κατά τήν τότε δήλωση του, πλήν ὅμως τίμιο καθηγητή του.

Αὐτό πού τελικά θέλω νά πῶ εἶναι ὅτι τέτοια φαινόμενα εἶναι φαινόμενα παρακμῆς προσωπικῆς καί παρακμῆς τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας καί φανερώνουν τό «ἐπιστημονικό» ἐπίπεδο ἐνίων λειτουργῶν τῆς ἐκπαιδεύσεως ἀλλά καί τίς «παιδαγωγικές» τους γνώσεις ἤ καλύτερα τήν παιδαγωγική του.

romfea.gr

42 σχόλια

 • Πολυ ευκολα στιγματιζετε τους αριστερους . Το ιδιο ευκολα αναβαθμιζετε τους δεξιους; ολοι δεν ειναι το ιδιο…

 • Ο δάσκαλος της κόρης μου 6η Δημοτικού είπε ενώπιον των γονέων ότι θα διδάξει την πραγματική ιστορία και όχι αυτή που του επιβάλουν οι άθεοι και ανθέλληνες πολιτικάντηδες. ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ Σ΄ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ.

  • Απαράδεκτος ο δάσκαλος, πιο απαράδεκτος εσύ και οι άλλοι γονείς. Γιατί ο συνάδελφός μου τουλάχιστον σας ενημέρωσε και εσείς χαρήκατε κιόλας. Το σχολείο κύριέ μου, και μιλάμε για τη βασική εκπαίδευση και όχι για την τριτοβάθμια, έχει σχολικά εγχειρίδια, εγκεκριμένα από το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων. Δεν είναι τυχαίο που το υπουργείο έχει τη σύνθεση αυτή. Το δημοτικό σχολείο δεν είναι χώρος για να εκθέσει και να παρουσιάσει ο κάθε εκπαιδευτικός τις προσωπικές του απόψεις, για να μην πω αηδίες. Χωρίς να το καταλάβεις καν, κάνεις κι εσύ ακριβώς αυτό που κατακρίνει με το άρθρο του ο σεβασμιότατος. Ή δεν το διάβασες καλά ή δεν το διάβασες ολόκληρο ή δεν το κατάλαβες..

  • ε σταμάτα το παιδί από το σχολείο και στείλτο στο ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ

   εκεί που με “ελευθερία σκέψης” τους κάνουν ΚΑΤΗΧΗΣΗ

   μετά μπορείς άνετα να την κρατήσεις μακριά από σεξουαλικές σχέσεις μέχρι τον γάμο,
   και αφού την εθίσεις στους ΕΛ και τον αδάμ με την εύα
   να την κλείσεις εσαεί σε κανά σπίτι να είναι νόμιμη υπηρέτρια-σύζυγος κάποιου καφενόβιου χρυσαυγίτη/ελληναρά/”χίτλερ για χίλια χρόνια”/ “έλληνες η ανώτερη φυλή”/”τι να μας πουν οι ξένοι”

 • Σεβασμιότατε,
  συγχαρητήρια ο λόγος σας είναι λόγος αληθείας όπως πρέπει να είναι κάθε πραγματικού Ιεράρχη. Και μιας και ο λόγος για τους εκπαιδευτικούς ρωτήστε να σας πουν τι έγινε σε συνάντηση θεολόγων με σχολικούς συμβούλους στην Κοζάνη λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων για να δείτε τα πρώτα αποτελέσματα του νέου προγράμματος σπουδών για τα θρησκευτικά!

 • Τα επιχειρηματα στα οποια υποτιθεται πως δεν μπορουσαν να απαντησουν οι εκπαιδευτικοι φυσικα για ευνοητους λογους δεν παρατιθενται! Αντε να δουμε ποτε θα γλιτωσουμε απ την κατηχηση! Τα παιδια να αποφασιζουν ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ να θελουν να πιστεψουν σε παραμυθια. Η ιστορια επισης, οντως δε διδασκεται οπως θα πρεπε. Στην πραγματικοτητα ο μαθητης διαβαζει ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ. Ζουμε στον 21ο αιωνα και δε θα μαθαινουμε παραμυθια στα παιδια μας παρτε το χαμπαρι. (Φανταζομαι τι εχει να τραβηξει ο μεσος εκπαιδευτικος ετσι κι αλλαξει η κυβερνηση – μεσαιωνα θα ζησουμε…- η … αποδειξη περι θεου του kollins ολα τα λεφτα!!!!).

  • “Τα παιδια να αποφασιζουν ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ” με τι κριτική ικανότητα ρε μεγάλε??
   Εσύ πίστευε και στη θεωρία του τίποτα, δικαίωμα σου αλλά ξέρεις κάτι? ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ.
   Δε θα επιβάλλεις εσύ αυτό που θέλεις στους άλλους. Νισάφι με τους αριστεροφασίστες που νομίζουν ότι έχουν την αλάνθαστη σοφία και μόνο να ειρωνεύονται ξέρουν.

   • Αριστεροφασιστες; Μια ζωη φασιστες εσεις ησασταν που θελετε παιδια προβατα να πιστευουν στα παραμυθια σας. Την αλανθαστη σοφια εσυ ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΕΣ θες να τη διδαξεις. Που θα μιλησεις και για… κριτικη ικανοτητα. Δε θα σας περασει.

    • Δυστυχώς το είχε προβλέψει ο Τσώρτσιλ ότι κάποια μέρα οι αριστεροί φασίστες θα είναι χειρότεροι από τους φασίστες. Δεν υποχρεώσαμε κανέναν σε αντίθεση με εσένα που προσπαθείς να μας επιβάλεις τις δικές σου απόψεις φασιστάκο.

     • Δεν επιβαλω τις αποψεις μου σε κανεναν. Κατσε σπιτι σου και προσκυνα το βουδα τον αλαχ η το δια η οποιον θες. Δεν εχεις κανενα δικαιωμα να επιβαλεις στο παιδι μου να διδασκεται παραμυθια της χαλιμας ουτε να κλεβεις του φορους μου για να τρεφεις παπαδες.

     • Ούτε κανένας επιβάλει τίποτα στο παιδί σου. Σύνελθε. Έχεις δικαίωμα να το μάθεις αυτό που θες εσύ. Μπορείς να κάνεις αίτηση να μη παρακολουθεί το μάθημα των θρησκευτικών επίσης.
      Όσο για τους φόρους να μην ψήφιζαν τον Παπανδρέου.

  • Α.Α – Ιανουάριος 12th, 2017 at 21:13
   ποτε θα γλιτωσουμε απ την κατηχηση!

   Κύριε Α.Α.τα παιδιά που κατηχούνται είναι βαπτι-σμένα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό; Οιγονείς και ο νουνός απήγγειλαν δημόσια το Συμβολο της Πίστεως. Εάν δεν θέλουν κατήχηση αυτό σαφώς και τους χαρακτηρίζει υποκριτές καιθεομπαίχτες. Σοβαρέψου που τους υποστηρίζεις. Η Εκκλησία δεν κατηχεί αβάπτιστα παιδιά. Εάν δεν θἐλεις κατήχηση γιατί βαπτίζεις τα παιδιά σου ;

   • Παραληρημα… Πιστευεις οτι ο κοσμος γυρω σου εκτος των 200 χρονια πισω δινει σημασια σ αυτα που λες! Ειδικα εκει με το … νουνος βγαζεις και γελιο. Παρεμπιπτοντως εχε υποψη σου πως καποιος που δεν εχει καμια ορεξη ν ασχοληθει μ οσα αναφερεις ειναι αναγκασμενος να βαπτιζει το παιδι του για να μη στιγματιστει. Ξερω, το απολυτα αυτο προφανες σου φαινεται περιεργο. Λογικο αφου κατοικεις σε αλλη διασταση!

    • ειναι αναγκασμενος να βαπτιζει το παιδι του για να μη στιγματιστει. ….,…

     1. άρα υποκρίνεσαι στη βάπτιση. Ο Κύριός την υποκρισία ήλεγξε περισσότερο από οτοδήποτε άλλο.
     ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ
     2.Είσαι δειλός. Τρέμεις μη στιγματιστείς !!!! Επώνυμα βαπτίζεις, ανώνυμα παριστάνεις τον άθεο. Είναι πολύ απλό. Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ

     • Εισαι γραφικος και σταματα να ΝΟΜΙΖΕΙΣ πως μιλας με επιχειρηματα. Δε μας νοιαζει τι … ηλεγξε ο κυριος. Η χουντα σας φτανει στο τελος, ο κοσμος ξυπναει.

 • Ας κοιτάξει ο Σεβασμιοτατος τους δικούς του ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στο εκκλησιασμα του,όπως ο πρωτοσυγγελος του,ο οποίος πριν από κάποια χρόνια κατάφερε να χωρίσει οικογένεια με δύο παιδιά χωρίς ενδοιασμούς και τύψεις,αδιαφορωντας για την ψυχολογία και το μέλλον των ατυχων παιδιών και γνωρίζοντας τα όλα αυτά ο ,,καλός,, μητροπολίτης….
  Ας κοιτάξει με ζήλο το ποιμνιο του και ας αφήσει τους υπόλοιπους να κάνουν,ο καθένας, την δική του δουλειά!

 • θλιβερή παρατήρηση
  η Αριστερά, αν και έχει προϊστορία πλέον του αιώνος στη χώρα μας, δεν μπόρεσε να κατανοήσει την ελληνική πραγματικότητα, διότι σκέπτεται, όπως σκέπτονται οι αγρίως πληγέντες ευρωπαίοι, από τον παπισμό και τον προτεσταντισμό. Ταυτίζει την Ορθοδοξία μας με την απόλυτη παραφθορά του παπισμού και του προτεσταντισμού και γι’ αυτό φτάνει σε λάθος εκτιμήσει και πρακτικές. Ιδού και η διαχρονική τραγικότητα της ελληνικής Αριστεράς!

  ΕΠΑΙΝΕΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ : ΔΡΕΤΑΚΗΣ , ΚΑΝΕΛΛΗ , ΓΛΕΖΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

 • Οι Μαρξιστές έλεγαν ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Παραδόξως αυτό ίσχυε μόνοι για την χριστιανική πίστη!!
  O νοών νοεἰτω….

  • κοιτα 7.29. απο την δεκαετια του 1920 και του 1950 εχει προοδευσει η προπαγανδα των φασιστων και ταγματασφαλιτων
   ενημερωσου.

   υγ αυτο ακριβως ελεγε και ο μακαρθι “ο κομμουνισμος δεν μπορει να συμβαδισει με την αμερικανικη κουλτουρα”

   για αυτα που λεει ο παπας κριτικη δεν μπορει να γινει διοτι ειμαι σοβαρος ανθρωπος. παιρνει τρια περιστατικα μονοπλευρα, με “μαρτυριες” χωρις να μας μιλαει για την αλλη αποψη. ειναι δυνατον να μιλαει ενας βιολογος και να αναλυει την εξελεκτικη θεωρια, να μιλαει ενας αστροφυσικος για την δημιουργια και εξελιξη του συμπαντος και να βγαινει η αλλη και να λεει “η αποψη μου ειναι οτι ενας κρινος εφερε τον ιησου και ο θεος-ο τρισιποστατος? ο δισυποστατος?- εκανε την γη.
   οσον αφορα την υπαρξη θεου, ναι ενας επιστημονας που λογω θεσης πιστευει στην πειραματικη αποδειξη ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΗ. η πιστη ειναι τυφλη, δεν αποδεικνυεται και ειναι φυσει και θεση εναντια στον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ.

   θα βαλουμε στην ιδια ζυγαρια τωρα την επιστημη, το πειραμα, την λογικη με την τυφλη πιστη, που ειναι ενα απολυτως προσωπικο ζητημα λες και ειμαστε στον μεσαιωνα. ενα ζητημα αναζητησης του μεταφυσικου-οπως το εννοει ο καθεις.

   το κειμενο ειναι σκοπιμως χωρις τονους.
   διοτι ο παπας γραφει ακομα με πνευματα και περισπωμενες. ας ενημερωθει οτι ειμαστε στο 2017 και οχι στο 1912

   • το κειμενο ειναι σκοπιμως χωρις τονους.

    ΣΧΟΛΙΟ -Δεν υπάρχει προηγούμενο λαού που με ομόφωνη απόφαση της Βουλής να καταργεί τον τρόπο της γραφής που συντήρησε τη γλώσσα του ζωντανή δύο χιλιάδες χρόνια. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 1986.

    • 1986-2000=-14.

     o γιανναράς καλό είναι να μας πει πότε προ χριστού χρησιμοποιούσαν οι έλληνες πνέυματα και τόνους. διότι ως γνωστόν έγραφαν κεφαλαία.

     πληροφοριακά, ζωντανή είναι η γλώσσα που μιλάει ο λαός. αυτά που μιλάει ο Γιανναράς δεν τα μιλάει ούτε συγγενής του

   • -ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
    ΧΑΝΣ ΝΤΡΙΣ : μαθητής του Χαίκελ , αναγκάστηκε από δικά του πειραματικά δεδομένα να αρνηθεί τον υλισμό και την μονιστική θεωρία του διδασκάλου του.
    Οι βιολόγοι ΧΑΝΣ ΝΤΡΙΣ και Ζαν Ροστάν (υλιστής) παραδέχονται ότι μέσα στη ζωντανή ύλη υπάρχει κάτι το άυλο, κάτι το ασύλληπτο, υπάρχει σκοπός , η εντελέχεια.
    -ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΙΛΛΙΚΑΝ -κορυφαίος Αμερικανός φυσικός
    Η νεωτέρα αληθινή επιστήμη μαθαίνει να πορεύεται ταπεινά με τα του Θεού της.
    -ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ιδρυτής ο ΠΛΩΤΙΝΟΣ) : τα πάντα απόρροια του Θεού).
    ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ : υπάρχουν ασάλευτοι φυσικοί και πνευματικοί νόμοι.
    Το σύμπαν είναι έργο τεράστιας μαθηματικής διάνοιας.

    • Ολα αυτα που λες δεν ειναι αποδειξεις. Το τι ειναι το συμπαν και πως εγινε και ποιοι νομοι το διεπουν με ακριβεια δεν το γνωριζει ΚΑΝΕΙΣ. Το κυριοτερο ομως ειναι πως κανεις απ τους παραπανω δε μιλαει για το θεο ΣΟΥ.

   • …θα βαλουμε στην ιδια ζυγαρια τωρα την λογικη με την τυφλη πιστη……
    ΣΧΟΛΙΟ
    1.Πας οίκος κατασκευάζεται υπό τινος, ο τα πάντα κατασκευάσς Θεός. (λογικό)
    2.ΡΟΥΣΩ : Και αν δεν υπάρχει Θεός πρέπει να αφεύρουμε ένα Θεό για μη τρελλαθούμε
    3. ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ
    Μωροί και τυφλοί, πανανθρώπινη πείρα αιώνων κραυγάζει ότι μόνο η μεταφυσική ελπίδα , Η ΕΛΛΟΓΗ ΠΙΣΤΗ , μπορεί να συγκροτήσει κοινωνία, να αναιρέσει τους νόμους της ζούγκλας, να κτίσει πολιτισμό.

    • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΞΕΡΕΙ ΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ) ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ:” Όπως ξέρετε οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των ανθρώπων (άρα και η ύπαρξη ή μη του Θείου) βασίζονται αποκλειστικά στην “πίστη” και δεν χρίζουν αποδείξεως. Αντίθετα οι επιστημονικές μας αντιλήψεις απαιτούν “απόδειξη”. Επειδή, λοιπόν, δεν έχουμε πάει στρατιώτες μαζί, θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω σ’ ένα τόσο προσωπικό θέμα όχι ως Διονύσης αλλά ως φυσικός που έχει τον περιορισμό να δηλώνει δημοσίως απόψεις μόνο σχετικά με πράγματα που μπορεί να αποδείξει. Η έννοια, άλλωστε του Θείου, είναι μια εντελώς προσωπική υπόθεση για τον καθένα μας. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να μιλήσει το λογικό, μιλάει μόνο το συναίσθημα και το εσωτερικό του ανθρώπου. Υπάρχουν, φυσικά, πολλοί επιστήμονες οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί δημοσίως είτε θετικά είτε αρνητικά στην ύπαρξη ενός υπέρτατου όντος. Θεωρώ, όμως, ότι και οι δύο αυτές τοποθετήσεις είναι εξ αρχής λάθος γιατί δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε να αποδείξει επιστημονικά την ύπαρξη ή μη του Θείου. Θα ήταν άλλωστε και αλαζονικό να πούμε το πώς ορίζεται το Θείο. Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν για οποιονδήποτε επιστήμονα, να ισχυριστεί ότι, από τα 7,35 δισεκατομμύρια διαφορετικά “πιστεύω” που υπάρχουν στον σημερινό μας κόσμο, τα δικά του “πιστεύω” είναι πιο σωστά από των άλλων; Επί πλέον, επειδή θεωρώ ότι ίσως η απάντηση που θα έδινα σε τέτοιου είδους ερωτήσεις θα μπορούσε δυνητικά να επηρεάσει και κάποιους άλλους ανθρώπους, γι’ αυτό αρνούμαι να απαντήσω δημοσίως για τα προσωπικά μου πιστεύω, τις δοξασίες και τις αντιλήψεις. Εν κατακλείδι θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα να “πιστεύει” αυτά που θέλει, χωρίς να μπορεί, φυσικά, να “αποδείξει” του λόγου το αληθές, αφού εξ ορισμού είναι αδύνατη μια τέτοια προσπάθεια.”

 • Σεβασμιότατε,

  σε ο,τι αφορα το πανεπιστήμιο: δεν είναι κριτήριο για το εαν ο πανεπιστημιακός είναι ικανός η οχι το αν συμφωνεί με την εκδοχή σας για την ιστορία.

  Σε ό,τι αφορα το σχολείο, ορισμένα πράγματα δεν είναι ζητηματα γνωμης. Προφανως, η ειρωνεια δεν εχει θεση στο σχολειο, και ο στοχος ειναι οι μαθητες να σκεφτονται και να αποφασιζουν, δεν μπορει ομως ο δασκαλος να μην κοψει βαθμους απο καποιον που υποστηριζει πχ. οτι η γη ειναι επιπεδη παρα τα επιχειρηματα και τις αποδειξεις που του παρουσιαζονται.

  Σε ο,τι αφορα το παραδειγμα του δημοτικου, το οτι η επιστημη θα λυσει ολα τα προβληματα του ανθρωπου ειναι μαλλον αβασιμο και υπεραισιοδοξο.

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.