Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) είναι από τις 2 Μαρτίου 2018 με την ψήφιση του N.4521/2018 “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις” – ΦΕΚ Α’ 38/2018 το νέο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας.
Επειδή η πληροφόρηση είναι απαραίτητη για κάθε υποψήφιο που θα συμμετέχει σε λίγο καιρό πανελλαδικές εξετάσεις, σας παρουσιάζω αρχικά όλες τις συγχωνεύσεις των τμημάτων που έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας του ΠΔΑ και στη συνέχεια εντοπίζω κάποιες διαστάσεις της αλλαγής αυτής που αναμένεται να επηρεάσουν τις επιλογές των υποψηφίων κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε με την συγχώνευση των τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά. Ενώ τα 2 ιδρύματα είχαν 42 τμήματα, το νέο ΠΔΑ συστάθηκε με 26, έπειτα από εκτεταμένες συγχωνεύσεις τμημάτων. Αναλυτικά, οι συγχωνεύσεις που έγιναν είναι οι εξής:
α) Τα Τμήματα Αισθητικής και Κοσμητολογίας (ΤΕΙ Αθήνας), Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας (ΤΕΙ Αθήνας), Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕΙ Αθήνας), Οδοντικής Τεχνολογίας (ΤΕΙ Αθήνας) και Οπτικής και Οπτομετρίας (TEI Αθήνας) συνενώθηκαν για να μας δώσουν το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του ΠΔΑ.
β) Τα Τμήματα Δημόσιας Υγείας (ΤΕΙ Αθήνας) και Κοινοτικής Υγείας (ΤΕΙ Αθήνας) μας δίνουν το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΠΔΑ.
γ) Τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (ΤΕΙ Αθήνας), Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (ΤΕΙ Πειραιά) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (ΤΕΙ Πειραιά) συγχωνεύθηκαν στο νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΔΑ.
δ) Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ των ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά συγχωνεύθηκαν στο νέο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΔΑ.
ε) Από τη συγχώνευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΤΕΙ Αθήνας) και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ (ΤΕΙ Πειραιά) προκύπτει το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του ΠΔΑ.
στ) Από τη συγχώνευση του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ (ΤΕΙ Πειραιά) και Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (ΤΕΙ Πειραιά) προκύπτει το τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του ΠΔΑ.
ζ) Τα Τμήματα Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά), Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΤΕΙ Αθήνας) συγχωνεύθηκαν και προέκυψε το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΔΑ.
η) Τα Τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά διαμόρφωσαν το νέο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του ΠΔΑ.
θ) Τα Τμήματα Γραφιστικής (ΤΕΙ Αθήνας) και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (ΤΕΙ Αθήνας) συγχωνεύθηκαν και προέκυψε το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας.
Εστιάζοντας στις παραπάνω αλλαγές έχω να παρατηρήσω τα εξής:
-Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών προκύπτει από την συγχώνευση 5 τμημάτων με πολύ διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσουν τις κατευθύνσεις/ ειδικεύσεις του Τμήματος. Είναι πολύ πιθανόν, να υπάρχει ένας κοινός κορμός μαθημάτων και στη συνέχεια να γίνεται η ένταξη των φοιτητών στις 5 αυτές κατευθύνσεις, οι οποίες θα οδηγούν σε πτυχίο με αναγραφόμενη την κατεύθυνση σπουδών. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιλογή κατεύθυνσης δεν θα είναι αποκλειστική επιλογή του φοιτητή, αλλά θα ορίζεται και από το Τμήμα. Πιο απλά, μετά το 1ο έτος το Τμήμα θα ορίσει τον αριθμό των θέσεων που διαθέτει για κάθε μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει κάποιου είδους επιλογή από το Τμήμα, καθώς πιθανότατα δεν θα μπορούν όλοι οι φοιτητές να επιλέξουν μία κατεύθυνση σπουδών. Συνεπώς, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, υπάρχει περίπτωση ένας φοιτητής που θα επέλεγε να εισαχθεί στην κατεύθυνση της Αισθητικής και Κοσμητολογίας να καταλήξει στην κατεύθυνση των Ιατρικών Εργαστηρίων ή εκείνη της Οδοντικής Τεχνολογίας.
-Η δημιουργία Σχολής Μηχανικών στο ΠΔΑ φαίνεται ότι θα δημιουργήσει ένα σοβαρό δίλημμα στους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές μηχανικού. Θα δηλώσει ο συγκεκριμένος υποψήφιος πχ. το Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών ή εκείνο των Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ ή θα επιλέξει τα παραδοσιακά πολυτεχνικά τμήματα άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων; Η επιλογή θεωρώ ότι θα βασιστεί στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΠΔΑ θα είναι διαφορετικά από αυτά των υπολοίπων Πολυτεχνείων, θα λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 6, καθώς οι σπουδές στο ΠΔΑ είναι τετραετείς. Στα πολυτεχνικά τμήματα θυμίζουμε οτι οι σπουδές είναι πενταετούς διάρκειας και το πτυχίο που λαμβάνουν είναι επιπέδου 7. Προκύπτει, λοιπόν, η δημιουργία δύο κατηγοριών μηχανικών με διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα.
Η ίδρυση του ΠΔΑ με όλες τις προαναφερόμενες συγχωνεύσεις είναι πια γεγονός. Η ένταξη των τμημάτων του ΠΔΑ στα 4 επιστημονικά πεδία ανακοινώθηκε ήδη με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ 982 τ.Β’/2018. Η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (υποψηφίων και οικογενειών τους) είναι απαραίτητη, καθώς πολλοί είναι αυτοί (όχι αναίτια) που προσβλέπουν στη χρήση του πτυχίου ως μέσου για την εξασφάλιση εργασίας. Χρειάζεται, λοιπόν, να είναι όλοι ενημερωμένοι για τις αλλαγές που συμβαίνουν με γοργούς ρυθμούς και διαμορφώνουν νέες συνθήκες στο ακαδημαϊκό τοπίο της χώρας μας.

 

της Μαρίας Μπιλιώνη, Συμβούλου Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, www.tangramedu.net