Το βασικό έργο αφορά στην εκταφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση του λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή που σημειώθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο η κατολίσθηση.
Μπορεί η υπόθεση της κατολίσθησης του ορυχείου της ΔΕΗ στο Αμύνταιο να έχει παρέλθει και «ξεχαστεί», ωστόσο οι συνέπειές της παραμένουν και το κόστος αποκατάστασης αν και καταβάλλεται τμηματικά όπως φαίνεται θα είναι υψηλό για την επιχείρηση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις διαγωνισμοί συνολικού προϋπολογισμού περίπου 17 εκατ. ευρώ που έχει προκηρύξει η ΔΕΗ και σχετίζονται με τη λειτουργία των ορυχείων του Αμυνταίου.
Συγκεκριμένα ο πρώτος διαγωνισμός προϋπολογισμού περίπου 10 εκατ. ευρώ αφορά στην εκταφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση του λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή της κατολίσθησης  του ορυχείου Αμυνταίου.
Ο δεύτερος διαγωνισμός προϋπολογισμού 4,35 εκατ. ευρώ αφορά στην εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση λιγνιτικού κοιτάσματος από τις τομές 4 και 6 του ορυχείου Νοτίου Πεδίου, ενώ ο τρίτος διαγωνισμός προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ αφορά στην αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του καδοφόρου εκσκαφέα (δηλαδή του σημαντικότερου μηχανήματος για τη λειτουργία του ορυχείου) στο Ορυχείο Νότιου Πεδίου.

www.worldenergynews.gr