“Το παλιό λατομείο στην Ποντοκώμη, επί δεκαετίες υπήρξε χώρος παράνομης απόθεσης μπαζών. Με παρέμβαση του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και το Ορυχείο Καρδιάς, ο χώρος αποκαταστάθηκε και δεν αποτελεί πλέον “μπαζότοπο”. Δυστυχώς και σήμερα κάποιοι έξω από το χώρο πετούν μπάζα. Θα κάνουμε τα απαραίτητα για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων στην γύρω περιοχή”