Αποκατάσταση διαρροής τηλεθέρμανσης στον υποσταθμό που βρίσκεται στο χώρο της λαϊκής αγοράς . Όπως μας πληροφόρησαν το πρόβλημα θα επιλυθεί σύντομα. Δείτε το βίντεο και τις φωτογραφίες που μας έστειλε ο Γ. Κατσανίκος: