Μάνα, Μητέρα, Μαμά

Μάνα είναι:

Η αγάπη

Η στοργή

Η καλοσύνη

Η έγνοια

Η φροντίδα

Η ευλογία

Στις 13/5 (όπως θα πρέπει να γίνεται και κάθε μέρα) τιμάμε την μητέρα, τιμάμε την μητρότητα.

Η προσπάθεια να περιγραφεί αυτό που αντιπροσωπεύει η μάνα, αυτό που αντιπροσωπεύει η μητρότητα είναι μάλλον εκ του περισσού γιατί πολύ απλά, Μάνα είναι τα πάντα. Χρόνια της πολλά.