Η Δράση «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» (European Language Label) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πολυγλωσσίας που
αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών με απώτερο στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στον τομέα των γλωσσών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι μια διάκριση που απονέμεται σε φορείς και μεμονωμένα άτομα που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν
μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υλοποιεί τη Δράση «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» και θέτει τις Εθνικές Προτεραιότητες για τη διδασκαλία των γλωσσών. Μετά από σχετική εθνική πρόσκληση υποβολής
προτάσεων, οι προτάσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται από ειδικούς στη διδασκαλία ξένων γλωσσών ως προς το περιεχόμενό τους, τον βαθμό ανταπόκρισής
τους σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τη συνάφειά τους προς τις τεθείσες ευρωπαϊκές και
εθνικές προτεραιότητες.
Το Γυμνάσιο Ανατολικού Πτολ/δας συμμετείχε στη δράση «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» στον άξονα «Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας» με το
πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας με τίτλο: «À la découverte des habitudes alimentaires des français et des grecs : Une
aventure très délicieuse! Ανακαλύπτοντας τις διατροφικές συνήθειες Γάλλων και Ελλήνων: Μια γευστική περιπέτεια!» και διακρίθηκε με έπαινο. Επιβραβεύτηκε η
συστηματική προσπάθεια πιστοποίησης των μαθητών μέσα από τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις Γλωσσομάθειας για τη γαλλική γλώσσα. Η απονομή έγινε την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 στην αίθουσα Jacqueline de Romilly του Υπουργείου Παιδείας από την Υφυπουργό Παιδείας κ. Τζούφη Μερόπη. Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από την κ. Αθηνά Βαρσαμίδου, καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας και τον κ. Κουβά Δημήτριο, καθηγητή Μαθηματικών. Το «δώρο» του διαγωνισμού είναι ένας διαδραστικός πίνακας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας που συμμετείχαν με ενθουσιασμό στη δράση και πετύχαμε αυτή τη σημαντική διάκριση!

Ο Δ/ντής Η συντονίστρια της δράσης
Χ. ΠΡΑΠΑΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ