Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 αποφάσισε:

  1. Λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης πληρωμής των δεδουλευμένων (υπερωρίες- οδοιπορικά) παρελθόντων ετών των συναδέλφων, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση της Διεύθυνσης Οικονομικού(σε κάποια τμήματα υπηρετεί μόνο ένα άτομο), καθώς και με τη συνεχιζόμενη άρνηση της Διοίκησης να συζητήσει και να δεσμευτεί για την άμεση αποπληρωμή τους, να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. όπως προκηρύξει στο επόμενο διάστημα στάση εργασίας και να ξεκινήσει νομικές διαδικασίες (εξώδικο) προκειμένου να διαμαρτυρηθεί έντονα και να διασφαλίσει τη μη παραγραφή των δεδουλευμένων.

  2. Καταδικάζει τη δολοφονική επίθεση από το στρατό του Ισραήλ προς τον πολύπαθο Παλαιστινιακό λαό και ζητάει από όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις στήριξης αυτού.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση