ιδική ομάδα με εξειδικευμένο προσωπικό θα παρακολουθεί τις τιμές στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο ρύπων και θα αγοράζει δικαιώματα σε χαμηλές τιμές

Την καθιέρωση ειδικού μηχανισμού αντιστάθμισης κινδύνου εντός της ΔΕΗ με στόχο τον περιορισμό του επιπλέον κόστους που έχει προκύψει για την επιχείρηση από την άνοδο των τιμών του CO2, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του.

Το κόστος των ρύπων που αυξήθηκε κατά 22,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 παρά τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 18,5% και την αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 54,5%, απασχόλησε τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που ενέκρινε τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εξειδικευμένου προσωπικού που θα παρακολουθεί τις τιμές στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο ρύπων με στόχο να αγοράζει δικαιώματα όταν οι τιμές πέφτουν και να αποθεματοποιεί για να χρησιμοποιούνται όταν οι τιμές ανεβαίνουν.
Βεβαίως η ΔΕΗ εξαιτίας του μείγματος παραγωγής που διαθέτει μπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιμής των ρύπων.

Η μείωση της λιγνιτικής της παραγωγής, αλλά και η αύξηση της χρήσης των υδροηλεκτρικών έχουν εξαιρετικά θετικό αποτέλεσμα, ενώ ένα μεγάλο μέρος του κόστους μετακυλύετε στη βιομηχανία όπου υπάρχει διακριτή χρέωση όσον αφορά το κόστος των ρύπων.

Σε ότι αφορά τη διαχείριση του μείγματος παραγωγής είναι χαρακτηριστικό ότι η ΔΕΗ τον Ιανουάριο παρήγαγε 1.551.718 MWh από λιγνίτη, ενώ τον Φεβρουάριο μείωσε τη λιγνιτική παραγωγή σε 1.313.081 MWh.

Τον δε Μάρτιο την περιόρισε ακόμη περισσότερο σε 896.078 MWh, τον Απρίλιο η λιγνιτική παραγωγή έπεσε στις 626.394 MWh και τον Μάιο αυξήθηκε και πάλι – αλλά όχι πολύ – σε 1.096.416  MWh εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της αγοράς.  

Εξάλλου η ΔΕΗ δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των πελατών της από τη δική της παραγωγή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μερίδιο της στην παραγωγή το πρώτο τρίμηνο ήταν 47,1% ενώ το μερίδιο της στη λιανική περίπου 83%.
Για να καλύψει λοιπόν τις ανάγκες του συνόλου των πελατών της αγοράζει μεγάλες ποσότητες από την χονδρική αγορά και μειώνει περαιτέρω το κόστος των ρύπων στο σύνολο των ποσοτήτων ρεύματος που διαθέτει στην αγορά στους 0,6 τόνους CO2/MWh.

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη

Το κόστος των ρύπων για τη ΔΕΗ ανά παραγόμενη MWh τον Ιανουάριο ήταν 8,36 ευρώ ανά τόνο CO2, το Φεβρουάριο 9,39 ευρώ ανά τόνο CO2, το Μάρτιο 11,27 ευρώ ανά τόνο CO2 και τον Απρίλιο 13,22 ευρώ ανά τόνο CO2.

Βεβαίως μακροπρόθεσμα το συγκεκριμένο κόστος για τη ΔΕΗ θα μειωθεί ακόμη περισσότερο αφού προχωρεί ήδη στην πώληση των λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας, οι οποίες θα περιορίσουν το παραγωγικό δυναμικό της σε ένα στόλο μονάδων που λόγω της πολιτικής της ΕΕ γίνεται όλο και περισσότερο κοστοβόρος.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την διατήρηση των υδροηλεκτρικών όπου το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι μηδενικό ευνοεί τη ΔΕΗ να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα της με καλύτερους όρους.

Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, δηλαδή του σχεδιασμού της επόμενης ημέρας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης επανέλαβε το αίτημα να διασφαλιστεί η λειτουργία των δυο μονάδων Αμυνταίου και Καρδιάς προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα επάρκειας στην ηλεκτροδότηση.

Για την Καρδιά το βασικό ζήτημα είναι να εξασφαλιστεί η παράταση των ωρών λειτουργίας, πέραν του πλαφόν που θέτει η ΕΕ για περιβαλλοντικούς λόγους, σε διαφορετική περίπτωση η λειτουργία των μονάδων θα διακοπεί από το 2019.

Για το Αμύνταιο έχουν κατατεθεί τέσσερις επιχειρηματικές προτάσεις στη ΔΕΗ προκειμένου να αναβαθμιστεί με τις αναγκαίες επενδύσεις.
Το ζήτημα σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη εξαρτάται από τον ενεργειακό σχεδιασμό – ο οποίος θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες – και θα δείξει αν «χωράει» ο σταθμός στο ενεργειακό τοπίο της χώρας.

Η ΔΕΗ θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού για τη μεταβατική περίοδο έως όπου η τεχνολογία θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών μέσω της αποθήκευσης.
Για το λόγο αυτό διεκδικεί την αποζημίωση των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής για την διαθεσιμότητα ισχύος που παρέχουν στο σύστημα.

Παράλληλα θέτει σε εφαρμογή μηχανισμό αντιστάθμισης του κινδύνου από την άνοδο των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις στο κόστος της λιγνιτικής παραγωγής.

www.worldenergynews.gr