Το βάρος των πανελλαδικών εξετάσεων έχει πια περάσει και οι φετινοί υποψήφιοι έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν. Ήρθε όμως η ώρα του μηχανογραφικού, του τελευταίου σημαντικού βήματος πριν την είσοδο στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απο τη συναναστροφή μου με γονείς παιδιών που έχουν δώσει πανελλαδικές, εντοπίζω την ψυχολογική τους φόρτιση και το άγχος τους που εκφράζεται μέσα με την στερεότυπη φράση “να κάνει ένα καλό μηχανογραφικό …να μην πάει ο κόπος του χαμένος”. Ο κόπος του ίδιου του μαθητή αλλά και ολόκληρης της οικογένειας που υποστήριξε συναισθηματικά αλλά και οικονομικά την επίπονη αυτή προσπάθεια.

Τι μπορεί, όμως, να κάνει ο γονέας προκειμένου να βοηθήσει ουσιαστικά τον υποψήφιο να συμπληρώσει ένα σωστό μηχανογραφικό;

  • Ενθαρρύνει τον υποψήφιο να αναζητήσει ο ίδιος περισσότερη και έγκυρη πληροφόρηση για τα τμήματα που τον ενδιαφέρουν και τα εναλλακτικά πεδία επαγγελματικής απασχόλησης.
  • Τον βοηθά να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, τις δεξιότητές του.
  • Εμπλουτίζει, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τις γνώσεις που έχει ο υποψήφιος σχετικά με τα επαγγέλματα που τον ενδιαφέρουν.
  • Παρέχει βοήθεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δίνοντας ευκαιρίες να εφαρμόσει τεχνικές και τρόπους λήψης απόφασης, ώστε να μπορεί μόνος του να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις.
  • Προτρέπει τον υποψήφιο να αναζητήσει πηγές επαγγελματικής πληροφόρησης και εξειδικευμένα προγράμματα συμβουλευτικής για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου, ώστε να είναι σε θέση να λάβει έγκυρη πληροφόρηση για θέματα που τον προβληματίζουν.
  • Συζητά για τη δική του εργασιακή καθημερινότητα, προκείμενου να αρχίσει ο προβληματισμός του υποψηφίου για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας.
  • Οδηγεί την σκέψη του υποψηφίου στο μέλλον του και το πώς θα είναι να σπουδάζει στα τμήματα που επιλέγει.
  • Έχει θετική συμβολή στη διαδικασία λήψης της συγκεκριμένης απόφασης. Προσοχή! Ενδεχόμενη υπερεμπλοκή ή εκτεταμένος έλεγχος του γονιού μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα.

Ο ρόλος του γονέα στην περίοδο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού είναι να ενεργεί υποστηρικτικά, να δρα επικουρικά διευκολύνοντας την διαδικασία επιλογής σπουδών και επαγγέλματος. Αυτό, άλλωστε, είναι το πρώτο βήμα προς την ενηλικίωση, καθώς η είσοδος σε κάποιο τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σηματοδοτεί την απαρχή για την κατάκτηση της αυτονομίας του νέου. Το σημαντικότερο είναι ο νέος να λάβει την απόφασή του αλλά και την ευθύνη αυτής της επιλογής του και μέσα από αυτήν τη διαδικασία να εξελιχθεί.