Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων με δύο (2) ειδικεύσεις:

α) Συστήματα CAD/CAM και

β) Σχεδιασμός προϊόντων

Master of Science (MSc) in CAD/CAM Systems and Product Design

a) Computer Aided Design and Manufacturing systems

b) Product design

Οι τίτλοι Σπουδών που απονέμεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – M.Sc.) στα «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων» με εξειδίκευση στα Συστήματα CAD/CAM.

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – M.Sc.) στα «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων» με εξειδίκευση στο Σχεδιασμό Προϊόντων.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά, μέχρι 31-08-2018 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού.

Περισσότερες πληροφορίες, η αναλυτική προκήρυξη αλλά και άλλα στοιχεία για το ΠΜΣ στην ιστοσελίδα του προγράμματος mscpds.teiwm.gr.

Πληροφορίες:

Δρ Κωνσταντίνος Κακούλης, Δντης ΜΠΣ, kkakoulis@teiwm.gr, τηλ. 2461 0 68293

Αναστασία Ελισαίου, Γραμματεία ΜΠΣ, mscpds@teiwm.gr, τηλ. 2461 0 68239