Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων της Παλαιάς Πτέρυγας και των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου Κοζάνης, προ-εκτιμώμενου κόστους 893.452,15€ και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησής τους στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020, προωθεί η διοίκηση του νοσοκομείου.   Συγκεκριμένα η πρόταση που θα κατατεθεί, θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί  στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας “Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  Ο τελικός προϋπολογισμός των επεμβάσεων θα προκύψει κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων μελετών για την υποβολή της πρότασης. Τέλος, πριν λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 11 Ιουλίου, η 3ηΥΠΕ εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

kozan.gr