Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Πτολεμαΐδας την 24 & 25-07-2018, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων ολιγόχρονης διάρκειας εργασιών. Συγκεκριμένα:

  1. Στένωση της οδού Οικοτροφείου προ της διασταύρωσης της με οδό την Ελευθερίας.
    2. Τη στένωση της οδού Ελ. Βενιζέλου προ της διασταύρωσής της με την οδό Οικοτροφείου.
    3. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Τρίτη 24-07-2018 και Τετάρτη 25-07-2018 από 08:00 ΄ ώρα έως 20:00΄ ώρα.
    4. Η κυκλοφορία των οχημάτων δε θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται εναλλάξ σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας.