Το σπίτι του Κοζανίτη αγωνιστή του 1821 Γεωργίου Λασσάνη. Οι φωτογραφίες, λήψης τον Ιούνιο του 1988,  είναι του Μάρκου Πατσίκα.