Παραδοσιακό πανηγύρι Λευκοπηγής, στην κεντρική πλατεία του χωριού, 26 & 27 Ιουλίου.