Οι ανάγκες πολλές, ο χρόνος αμείλικτος, η οργάνωση και αποστολή εθελοντών αιμοδοτών αιμοπεταλιοδοτών από την Σταγόνα Ελπίδας καθημερινός. Σήμερα 4 εθελοντές την Δευτέρα την Τρίτη άλλοι, δίνουμε το χέρι, έτσι απλά και ναι ΔΊΝΟΥΜΕ ΑΊΜΑ ΑΙΜΟΠΕΤΆΛΙΑ.