Η MHPS Europe GmbH  ζητεί για το Εργοτάξιο της Νέας Μονάδας Πτολεμαΐδα 5 : ΒΟΗΘΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Αντικείμενο της θέσης είναι:

• Υποστήριξη του διευθυντή της MHPSSTG και των τεχνικών συμβούλων στην διερμηνεία και μετάφραση για την  κατασκευή του έργου από τα Ελληνικά στα Αγγλικά.
• Μετάφραση και τεχνική υποστήριξη για την επισκόπηση των κατασκευαστικών εγγράφων υπό την επίβλεψη των τεχνικών συμβούλων του
 MHPSSTG.
• Συμμετοχή στον τεχνικό συντονισμό σχετικά με την εγκατάσταση εξοπλισμού του τμήματος τουρμπίνας, της γεννήτριας, του βοηθητικού εξοπλισμού και των σωληνώσεων.
• Προετοιμασία εγγράφων σχετικά με την εργασία του, όπως οδηγίες, διαδικασία, καταγραφή
 κλπ.
• Παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης των εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού της Τουρμπίνας υπό την επίβλεψη των τεχνικών συμβούλων του
 MHPSSTG.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

• Εμπειρία, έως 3 ετών σε ανάλογο τομέα κατασκευής, (Θα εκτιμηθεί η Προϋπηρεσία στον τομέα της εγκατάστασης τουρμπίνας, της γεννήτριας και / ή του έργου κατασκευής σωληνώσεων σε Ατμοηλεκτρικό σταθμό)
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο ανώτερο του C1, θα εκτιμηθέι ιδιαίτερα η γνώση Ιαπωνικών)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα βιογραφικά σας στα ΑΓΓΛΙΚΑ στο email: cv.mhpse@gmail.com