Τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα καθόδου της οδού Ιωνίας με κατεύθυνση προς την Τ.Κ. Κρόκου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ι. Κακριδή έως τη διασταύρωσή της με την οδό Βάσου Καραγιώργη , από τη Δευτέρα 06/08/2018 έως την Τρίτη 07/08/2018 και ώρες 07:00 έως 19:00. Η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς την Τ.Κ. Κρόκου, θα διεξάγεται μέσω των οδών Ι. Κακριδή, Ερρίκου Σλήμαν και Θ. Κολοκοτρώνη . Η τοπική κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της οδού Χρήστου Καρούζου. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 07/08/2018. Oι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ λόγω εργασιών εκσκαφής του δικτύου τηλεθέρμανσης.

 

kozan.gr