ΣYΛΛOΓOΣ KOZANITΩN N XAΛKIΔIKHΣ.ΣAΣ ΠPOΣKAΛOYME ΣTHN ETHΣIA ΘEIA ΛEITOYPΓIA,THN TPITH TO ΠPΩI ΣTIΣ 7/8/18,HMEPA EOPTHΣ TOY ΠPOΣTATH AΓ.NIKANOPA ΣTON IEPO NAO AΓ. ΓEΩPΓIOY NEAΣ ΠOTIΔAIAΣ. META THN ΘEIA ΛEITOYPΓIA AKOΛOYΘEI KAΦEΣ ΣTON ΠOΛYXΩPO “ΠAPKO” KAI TO BPAΔY ΣTIΣ 21:00 ΘA ΓINEI ΣYNEΣTIAΣH TΩN MEΛΛΩN K ΦIΛΩN ME ΓΛENTI KAI ZΩNTANH MOYΣIKH ΣTON IΔIO XΩPO ΣAΣ ΠEPIMENOYME (MENOY 13,00EYPΩ) ΘA XAPOYME ΠOΛY NA ΠAPEBPEΘEITE. ME TIMH TO Δ.Σ