Πετυχημένο και με πολύ κόσμο, γι’ ακόμη μια χρονιά, το αντάμωμα των Γουλιωτών.