Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις 09&13/08/2018, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών λόγω έκτακτης βλάβης στην Πτολεμαΐδα . Aπαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός οδικού οχήματος ως ακολούθως:
Α) Επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας από την διασταύρωση της με την οδό Καπετάν Φούφα έως την διασταύρωση της με την οδό Ομήρου.
Α.1) Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 10.00 έως 21:00 της Παρασκευής 09/08/2018

Β) Επί της οδού Οικοτροφείου από την διασταύρωση της με την οδό Οικονομίδου έως την διασταύρωση της με την οδό Λασσάνη.
Β.1) Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 10.00 έως 21:00 της Δευτέρας 13/08/2018

2. Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών