Προς τον Πρόεδρο του

Περιφερειακού Συμβουλίου

Αξιότιμε Κε Πρόεδρε,

Με αγωνία απευθυνόμαστε προς εσάς καθώς μία από τις πλέον σημαντικές προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της Περιφέρειας, η κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί σε ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η καθυστέρηση αυτή, πρωτοφανής και εκτός κάθε διάταξης, θα προκαλέσει δυσλειτουργία στις δράσεις της Περιφέρειας μας.

Σας καλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

  Με τα τιμής

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ