Σημερινές φωτογραφίες, του kozan.gr, από την Αίθουσα Τέχνης του δήμου Κοζάνης, όπου συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης. Η ανακαινισμένη  θα ανοίξει για το κοινό στις 22 Σεπτεμβρίου.